Kroužek vede Mgr. Dagmar Vyhlídková

Pod vedením p. uč. Vyhlídkové v úterý 11:35


Děti v kroužku hrají divadlo a čtou knihy

Jak funguje literární kroužek na I. stupni.

 

14  žáků literárního kroužku  (1. a 3.A)  se schází každé úterý v poledních hodinách. Jejich činnost je spjata s poznáváním české literatury pro mladší děti.

V prvním pololetí pořádáme pro členy LK z 1.tř. loutková představení, rýmované hrané pohádky a kvízy. Dále posloucháme české pohádky a pověsti z MP3. Promítnuli jsme si pohádku Tom a Jerry a doplnili ji vlastním dabingem. Pravidelně vystavujeme ve třídě dětskou literaturu poezie a prózy. Zdroj nám poskytuje Městská knihovna, školní knihovna pro I. stupeň a vlastní knihy z domova. Besedovali jsme nad knihou Jana Lebedy Pohádky skřítka medovníčka. Žáci si vytvořili vlastní ilustrovanou knihu, kterou věnovali paní Vondrkové Jitce a ta je vyvěsila v prostorách MěK. Nejvíce zajímavá aktivita pro členy kroužku je improvizace s dřevěnými klapacími loutkami. (Naše škola jich vlastní 42.)

 Ve druhém pololetí se činnost zaměří na přípravu recitační a čtenářské soutěže na naší škole.

Loňského roku se členové LK zúčastnili několika literárních soutěží na internetu, psali do školního časopisu ŠADRAK a zapojili se do evropské soutěže Bezpečnost na internetu, kde získali certifikát za účast v této soutěži. Věříme, že i letos bude činnost literárního kroužku pestrá a zajímavá.

Žáci budou celoročně průběžně seznamováni s aktuálními nabídkami nových knih z nakladatelství Albatros, Fragment, Mladá fronta a Egmont.

 

kroužek vede p. uč. Vyhlídková Dagmar