ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Ing. Jana Hýbková – ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice reditelka@zskrecice.cz

Mgr. Jana Marešová – zástupkyně ředitelky školy
zastupkyne@zskrecice.cz

PaedDr. Milena Zikešová – výchovná poradkyně, koordinátorka inkluze, poradkyně pro vzdělávání na I.stupni ZŠ
milena.zikesova@spoluzaci.cz

Mgr. Jitka Tláskalová – kariérní poradce, poradkyně pro vzdělávání na II. stupni ZŠ
jitkatlaskalova@seznam.cz

Mgr. Lenka Míchalová – metodička sociálně patologických jevů
lena.micha@seznam.cz


V případě potřeby lze všechny osoby kontaktovat na uvedených mailových adresách.