Jak přihlásit a jak odhlásit oběd?

Obědy se přihlašují u vedoucí školní jídelny vždy poslední týden v měsíci srpnu. Žák dostane přihlášku, kterou vyplní zákonný zástupce. Na přihlášce se vyplní, zda bude žák chodit každý den na obědy, nebo jen v některé dny. Jestliže v průběhu roku dojde ke změně, vyplní zákonný zástupce žáka změnový lístek a ten předá vedoucí ŠJ.

Zaměstnanci a cizí strávníci se přihlašují v kanceláři školní jídelny. 

Obědy se odhlašují den předem do 10.00 hodin v kanceláři školní jídelny nebo na telefonním čísle 734 200 927 a nově také mailem doručovaným přímo do školní jídelny. Mail je možné zaslat na tuto adresu - jidelnazs@zskrecice.cz. Pokud použijete mail, je potřeba, aby ve zprávě byly tyto údaje:

  • přihlášení/odhlášení, 
  • od kdy - do kdy,
  • jméno strávníka
  • jeho třídu.

Pokud nebudou tyto údaje sděleny, nebude odhlášení/přihlášení provedeno.

V  případě nemoci si v první den nemoci mohou rodiče žáka oběd vyzvednout. V další dny mohou rodiče odebírat obědy za plnou cenu cizího oběda. Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. V době prázdnin nebo ředitelského volna jsou obědy odhlášeny. Při akcích školy není pravidlem, že žáky odhlašuje třídní učitel.

 

Odhlášení zaměstnanců školy nebo cizích strávníků je možné na telefonním čísle 734 200 927 nebo osobně v kanceláři školní jídelny a nově mailem - jidelnazs@zskrecice.cz.

 

Jak přihlásit a jak odhlásit oběd?

Foto z webu: http://www.zijzdrave.cz/novinky/soutez-o-nejlepsi-skolni-obed/