Ceny obědů

Ceny obědů ve školní jídelně   od 1.9.2020

DĚTI              7 – 10 let                                  28,- Kč

DĚTI            11 – 14 let                                  30,- Kč

DĚTI            15 a více                                     33,- Kč 

Zaměstnanci                                                  32,- Kč

Zaměstnanci s příspěvkem FKSP 12,- Kč    20,- Kč

Cizí strávníci                                                   72,- Kč

Začátkem školního roku vybíráme od dětí jistinu  730,- Kč!

Poté strávníci platí zpětně, co skutečně projí, za září v říjnu atd.

Za červen strávníci již neplatí, stravné vzato z jistin, případný přeplatek vracíme začátkem července!

DĚTI DO 6 LET                     DĚTI, KTERÉ BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU

                                              DOVRŠÍ 7 LET

PŘ                9,- Kč               PŘ                 9,- Kč

OB             21,- Kč               OB               24,- Kč

SV                7,- Kč               SV                  7,- Kč

CELKEM    37,- Kč             CELKEM        40,- Kč

Začátkem školního roku vybíráme jistinu 900,- Kč!

Poté strávníci platí zpětně, co skutečně projí, za září v říjnu atd.

Za červen strávníci již neplatí, stravné vzato z jistin, případný přeplatek vracíme začátkem července!

 

 

Ing. Jana Hýbková                                                                              Hana Havlová

ředitelka ZŠ a MŠ                                                                               vedoucí školní jídelny