Školní vzdělávací program

Dokument naleznete v příloze tohoto článku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zakladni-skola-a-materska-skola-kardasova-recic1.docx 32.1 Kb

Školné za školní družinu nově

Vážení rodiče,
od příštího školního roku 2017/2018 se bude školné za školní družinu platit přes školní on line pokladnu. Platba bude probíhat 2x ročně /září – prosinec 400.-Kč a leden – červen 600.-Kč/.

Pokud bude Vaše dítě navštěvovat školní družinu, navyšte si, prosím, částku o výši školného.

Případné dotazy Vám zodpoví vychovatelky ŠD.
Děkujeme


Představení školní družiny

 

Milí rodiče,

vítáme Vás v této sekci webových stránek školy určené naší školní družině. Rády bychom Vám touto cestou přiblížily, jak u nás Vaše děti tráví odpolední čas.

 

V naší školní družině pracujeme s dětmi ve čtyřech odděleních:

  • I. oddělení vede Jana Madarová – vedoucí vychovatelka,
  • II. oddělení vede Romana Růžičková – vychovatelka,
  • III. oddělení vede Veronika Fišerová - vychovatelka
  • IV.oddělení vede Marcela Tetivová- vychovatelka

 

Představení školní družiny           Představení školní družiny           Představení školní družiny

Jana Madarová                           Romana Růžičková                     Veronika Fišerová 


Poslání školní družiny, vzdělávací program


Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Výchovná práce ve školní družině má svá specifika a liší se od organizace vzdělávání ve škole. Naše školní družina je zaměřena všestranně. Dbáme na vyváženost jednotlivých činností, na pravidelný pobyt dětí venku, ochranu jejich zdraví, podporujeme nadané i méně nadané děti, rozvíjíme jejich tělesnou zdatnost, zdravou soutěživost, dbáme na jejich bezpečnost při sportu.

Vzdělávací program naší školní družiny nese název Člověk a jeho svět.

Vzdělávání v této oblasti rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a ve školním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, učí se chápat jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů. Učí se vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům. Učí se vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.

Obsah programu Člověk a jeho svět se člení do pěti tématických okruhů:

  • Místo, kde žijeme
  • Lidé kolem nás
  • Lidé a čas
  • Rozmanitost přírody
  • Člověk a jeho zdraví