Rada rodičů šk. rok 2019/2020

V tomto článku naleznete Radu rodičů zvolených pro školní rok 2019/2020. Případné požadavky z řad rodičů předávejte Vašim třídním důvěrníkům k projednání v Radě rodičů na dalším zasedání.