Zápis z jednání Rady rodičů z 20.10.2016

V dalším textu naleznete zápis z Rady rodičů v úvodu školního roku 2016/2017.


Rada rodičů šk. rok 2016/2017

V tomto článku naleznete Radu rodičů zvolených pro školní rok 2016/2017. Případné požadavky z řad rodičů předávejte Vašim třídním důvěrníkům k projednání v Radě rodičů na dalším zasedání.