Zápis ze schůze Rady rodičů 30.9.2015

Obsahem tohoto zápisu je druhé zasedání Rady rodičů pro školní rok 2015/2016, schválení příspěvku pro školní rok 2015/2016  a schválené položky předpokládaného rozpočtu pro tento školní rok. Ustavující zasedání Rady rodičů šk. rok 2015/2016


V tomto článku naleznete zápis z obsahu zasedání Rady rodičů zvolené pro školní rok 2015/2016. Případné požadavky z řad rodičů předávejte Vašim třídním důvěrníkům k projednání v Radě rodičů na dalším zasedání.