Tisk článku

Schůze Rady rodičů - 25.9.2014

Obsahem tohoto článku je druhé zasedání Rady rodičů, schválení příspěvku pro školní rok 2014/2015  a schválené položky předpokládaného rozpočtu pro tento školní rok. 

Účast: Milan Karas, Robert Budík, Jarmila Tourková, Petra Benešová, Vlasta Velíková, Marie Valdová, Jiří Rýpar, Pavla Vodrážková, Stanislava Martínková, Miroslava Filipová. 

Omluveni: Jitka Machová, Alena Chalupková, Ivan Schmeister

 

Schůzi zahájil předseda Rady sdružení, přivítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost Rady sdružení rodičů a přistoupil k projednání následujících bodů:

Jako první věc pro následující školní rok je potřeba schválit čerpání předpokládaného příjmu rozpočtu sdružení. V tomto školním roce je v základním škole 276 žáků.

Příspěvek na jednoho žáka byl navržen ve třech variantách a to 100,-Kč, 150,- Kč a 200,- Kč na jednoho žáka. Schválen byl příspěvek ve výši 150,- Kč. O výběr této částky budou požádáni třídní učitelé – po výběru od všech žáků budou prostředky prostřednictvím ředitelky školy předány pokladní sdružení.

Pro sestavení čerpání rozpočtu bylo pracováno s předpokladem příjmu 41.400,- Kč, přičemž zůstatek z minulého roku na účtu a v pokladně činí dohromady 22.560,57 Kč. Bylo navrženo několik možností čerpání, základní myšlenkou je rozprostření podpory na činnosti, které nejsou podporovány školou a jsou přínosem ve vývoji dětí. Po diskusi byl rozpočet pro školní rok 2014/2015 odsouhlasen v následujícím členění:

  • Lyžařský výcvik (300,- Kč na jednoho žáka) 9.000,--
  • Výlety (1000,- Kč pro každou třídu) 14.000,-
  • Reprezentace školy 3.000,-
  • Výtvarný materiál pro projektové dny (500,-Kč/třída) 7.000,-
  • Výtvarný materiál pro družinu 1.000,-

Další položky nebyly do rozpočtu navrženy. Bylo odsouhlaseno další čerpání prostřednictvím schvalovaných návrhů v průběhu školního roku. 

V rámci diskuse byly k projednání s vedením školy následující témata:

- nedostatečné informace na webu školy

- kapacita družiny, jak postupovat v dalších letech

- dotaz na podkrovní třídu - teplotní poměry po rekonstrukci zateplení

Tyto otázky budou projednány předsedou sdružení a výsledek jednání bude zapsán samostatně. 

 

 

 

 

 

 

 

Tisk článku

Tisk článku

Ustavující zasedání Rady rodičů šk. rok 2014/2015


V tomto článku naleznete zápis z obsahu zasedání Rady rodičů zvolené pro školní rok 2014/2015. Případné požadavky z řad rodičů předávejte Vašim třídním důvěrníkům k projednání v Radě rodičů na dalším zasedání. 

 

Zápis ze zasedání rady rodičů ze dne 18.9.2014

 

Dne 18.9.2014 proběhly na základní škole v Kardašově Řečici třídní schůzky, kde byli z řad rodičů zvoleni zástupci jednotlivých tříd do Rady rodičů pro školní rok 2014/2015. Na základě této volby proběhlo ustavující zasedání Rady rodičů a to téhož dne od 16:30 hod.

Pro školní rok 2014/2015 má Rada rodičů toto složení:

Přehled kontaktů na jednotlivé zástupce tříd

Třída

Důvěrník

Mail

telefon

předseda

Milan Karas

milankaras71@gmail.com

602 160 861

I.A Robert Budík

r.budik@seznam.cz

724 539 333
I.B Jarmila Tourková

tourkova.j@seznam.cz

607 942 446

II.A

Alena Chalupková

a.chalupkova@seznam.cz 

724 031 939

II.B

Petra Benešová

petra.pokorna.benesova@seznam.cz

731 152 557

III.A

Vlasta Velíková

vlasta.velikova@seznam.cz

777 605 082

III.B

Marie Valdová

maries@centrum.cz

737 521 020

IV.

Jiří Rýpar

jirirypar@seznam.cz

602 432 155

V.

Milan Karas

milankaras71@gmail.com

602 160 861

VI.A

Pavla Vodrážková

vasana.v@seznam.cz

723 880 165

VI.B

Stanislava Martínková

stana.martinkova@seznam.cz

721 851 217

VII.

Miroslava Filipová

karloscuril@seznam.cz

724 576 817

VIII.A

Jitka Machová

jitulemachova@seznam.cz

606 962 219

VIII.B

nebyl zvolen

 

 

IX.

Ivan Schmeister

ivan@plynjh.cz

602 184 602

 

Přednesení výsledku hospodaření...možno nahlédnout v přiloženém souboru. 

Předseda sdružení vyzval přítomné k předložení návrhů ohledně stanovení příspěvků sdružení, způsobu čerpání finančních prostředků a řešení dalších možných problémů pro přístí schůzi.

Po projednání těchto bodů bylo ustavující zasedání ukončeno a všichni členové rady byli požádáni o účast na dalším zasedání Rady rodičů dne 25.9.2013 od 17:00 v informačním centru základní školy.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
předvaha_sdružení rodičů.pdf 481.9 Kb
Tisk článku