Zasedání Rady rodičů dne 26.9.2013


Obsahem tohoto článku je zápis z druhého jednání Rady rodičů sdružení, schválený rozpočet pro aktuální školní rok, řešené otázky a následná vyjádření ředitelky školy. 


Ustavující zasedání Rady rodičů šk. rok 2013/2014


V tomto článku naleznete zápis z obsahu zasedání Rady rodičů zvolené pro školní rok 2013/2014. Případné požadavky z řad rodičů předávejte Vašim třídním důvěrníkům k projednání v Radě rodičů na dalším zasedání. 


Rada rodičů šk. rok 2013/2014


V tomto článku naleznete kompletní přehled třídních důvěrníků včetně kontaktů na každého z nich. V případě potřeby je neváhejte při řešení Vašeho problému využít.