Základní informace o sdružení rodičů

Sdružení rodičů při základní škole bylo zaregistrováno 26.11.1991. Není jistě od věci připomenout, že v jiné podobě existovalo i před tak zásadní změnou, kterou dozajista byl rok 1989. Od zmíněného data se jedná o sdružení občanů v postavení právnické osoby založené v souladu se zákonem 83/1990 Sb. 

Jedná se o sdružení nezávislé, založené za účelem koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a pro zajištění dobrovolné pomoci škole při plnění jejího poslání. 

Název: Sdružení rodičů při základní škole

Adresa: Školní 4, 378 21 Kardašova Řečice

IČ: 42408962

Datum vzniku: 26.8.1992 

Všichni rodiče jsou členy sdružení rodičů. Každoročně po zahájení školního roku  jsou členy sdružení  voleni zástupci jednotlivých tříd, soustředěni pak do orgánu sdružení, jímž je Rada rodičů školy (dále jen "rada rodičů").  

Sdružení rodičů se schází při první třídní schůzce školního roku, rada rodičů se schází čtyřikrát ročně (v době třídních schůzek) a na pokyn její předsedkyně i častěji.

 

Mezi zásadními úkoly rady rodičů patří:

  • seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíly školy,
  • seznamování vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů,
  • zajišťuje dobrovolnou pomoc svých členů pro některé akce školy,
  • zabezpečuje finanční a materiální pomoc škole vymezenou zásadami hospodaření,
  • předkládá škole podněty a doporučení projednané radou školy na základě jednání se svými členy,
  • zabezpečuje jednání s vedením školy v situacích, kdy je o to požádána rodiči žáků.

 

Obsah zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění je možné získat v tomto odkazu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Směrnice hospodaření sdružení rodičů732105590.doc Základní informace o sdružení rodičů 33.3 Kb
STANOVY sdružení rodičů976769099.doc Základní informace o sdružení rodičů 38.4 Kb