Informace pro rodiče k zápisům dětí do 1. tříd ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

 

Informace pro rodiče k zápisům dětí do 1. tříd ZŠ

Vážení rodiče,

od letošního školního roku došlo ke změně v termínu zápisů budoucích prvňáčků do základních škol. Dosud se zápisy konaly v rozmezí 15. ledna až 15. února, letos se nově budou konat v měsíci dubnu. Naše škola má termín stanovený na pátek 21. dubna 2017 od 14 do 17 hodin.

Změny se také dotknou dětí, jejichž rodiče uvažují o odkladu školní docházky:

Doposud bylo možné se až u zápisu dohodnout, zda rodiče budou žádat pro dítě odklad. Následně si museli obstarat vyšetření dítěte v pedagogicko psychologické poradně, doporučení lékaře a do konce května předložit řediteli školy.

Nyní však bude potřeba, aby si rodiče ve spolupráci s MŠ zažádali o vyšetření v pedagogicko psychologické poradně v předstihu, aby jej mohli již v dubnu předložit (společně s doporučením lékaře) u zápisu. Ačkoliv datum pro kompletní uzavření zápisů budoucích prvňáčků zůstává stejné (31.5.), nelze předpokládat, že by se vyšetření v poradně během jednoho měsíce po termínu zápisu stihlo. S touto skutečností je proto potřeba počítat a příslušné podklady pro odklad školní docházky dítěte si zajistit včas, tedy ještě před termínem zápisu 21.4. 2017.

Zápis do mateřské školy se pak uskuteční v 1. polovině května.

Ing. Jana Hýbková, ředitelka školy