Pedagogové a jejich specializace

Pedagogický sbor: 

ředitelka školy: Ing. Jana Hýbková  – Vv, Pč, Ov, Rv

 

zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jana Marešová – 1. st

PaedDr. Milena Zikešová – 1. st

Mgr. Dagmar Vyhlídková – 1. st

Mgr. Tomáš Křiklán - Aj, Čj

Mgr. Erich Lust – 1. st

Mgr. Lenka Míchalová – 1. st., Aj                  .        

Mgr. Jitka Tláskalová – M, F                              

Mgr. Zbyněk Michálek – Z, Tv 

Mgr. Šárka Urbanová – 1. st

Mgr. Anna Pelikánová - TV, Př

Mgr. Karel Zvonek - M, Pč 

Mgr. Lucie Píšová  Aj, Tv

Mgr. Naděžda Hradilová – 1. st

Mgr. Magdalena Landsteinová – 1. st

Mgr. Iveta Toufarová – 1. st

Mgr. Jana Sobotková - Ch, Př

Mgr. Markéta Vochozková - Čj, Ov

Mgr. Radim Pecha - Čj, Zsv

       


Přehled funkcí pedagogických pracovníků základní školy


Ředitel školy: Ing. Jana Hýbková

Zástupce ředitele školy: Mgr. Jana Marešová

Výchovná poradkyně pro 1.a 2. stupeň: PaedDr. Milena Zikešová

Koordinátor ŠVP:Marešová, Hýbková

Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Lenka Míchalová

Koordinátorka ICT: Mgr. Jitka Tláskalová

Metodik výchovy ke zdraví: Mgr. Dagmar Vyhlídková

Metodik výchovy k ekologii: Mgr. Jana Sobotková

Metodická sdružení 1. st.: 1. – 5. roč. PaedDr. M. Zikešová

Metodické sdružení ŠD: Jana Madarová

Předmětová komise přírodovědných předmětů: M, F, Inf.,Př,Ch, Z – Mgr. Jitka Tláskalová

Předmětová komise humanitních předmětů: Čj,D Ov, Rv - Mgr. Markéta Vochozková

Předmětová komise cizích jazyků: Nj, Aj – Mgr. Lenka Míchalová

Předmětová komise výchov: Vv, Hv - estet. vých., Tv, Pč, Dom, Elpr  - Mgr. Šárka Urbanová

Poradkyně pro dyslexii: PaedDr. Milena Zikešová,

MaK 1. st.:Mgr. Magdalena Landsteinová

MaK 2. st.:Mgr. Markéta Vochozková

Technik BOZP: Jiří Janda

Evidence úrazů a odcizení: Mgr. Lenka Míchalová

Preventista PO: Mgr. Erich Lust

Preventista CO: Mgr. Zbyněk Michálek

Zdravotník: Mgr. Lenka Míchalová