Několik čísel na úvod ...

 

Základní škola je plně organizovanou městskou školou, která poskytuje základní vzdělávání a školské služby žákům 1. až 9. ročníku.

V tomto školním roce (2018/2019) má škola celkem 273 žáků rozmístěných ve 13 třídách. Na 1. stupni je 9 tříd, na 2. stupni jsou 4 třídy. Průměrný počet žáků ve třídě je 21. 

Většina žáků dochází do školy z Kardašovy Řečice, 33 % celkového počtu žáků dojíždí z okolních obcí: Cikar, Doňov, Klenov, Mnich, Mostečný, Nítovice, Plasná, Pleše, Pluhův Žďár, Pohoří, Samosoly, Řehořinky, Újezdec, Višňová a Záhoří.

Základní škola má 26 pedagogických pracovníků, 6 provozních zaměstnanců a 5 zaměstnanců školní jídelny. 

Všichni žáci od školního roku 2011/2012 jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu "Jsme na to tři - učitelé, žáci, rodiče."

 

Několik čísel na úvod ...