Pár úvodních informací

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice poskytuje dětem a žákům vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), odkaz na aktuální znění tohoto zákona naleznete v tomto odkazu.

Zřizovatelem školy je Město Kardašova Řečice, Náměstí Jaromíra Hrubého 64, 378 21 Kardašova Řečice.

Do sítě škol a školských zařízení byla škola zařazena s účinností od 1. ledna 2003, do rejstříku škol a školských zařízení byla zapsána dne 1. ledna 2005.

Škola je příspěvkovou organizací, která sdružuje:

 

  • základní školu - kapacita 310 žáků,
  • mateřskou školu - kapacita 105 dětí,
  • školní družinu - kapacita 110 žáků,
  • dvě školní jídelny (jídelnu základní školy a jídelnu mateřské školy) s celkovou kapacitou 430 jídel.