Jak si tedy oběd přihlásíte či odhlásíte?

 

 

Odhlásit nebo přihlásit oběd nebo svačinu je možné den předem do 13,00 hod.

První den neplánované nepřítomnosti je možné vyzvednout oběd do jídlonosičů dle vyhlášky č.107/2005 Sb. Doba výdeje je stanovena od 11.15 do 11.30 hod.