Informace o výši stravného na šk.r. 2020/2021

CENY STRAVNÉHO MŠ KARDAŠOVA ŘEČICE OD 1.9.2019

Děti do 6 let                Děti, které během školního roku dovrší 7 let

PŘ 9,- Kč                   PŘ 9,- Kč

OB 21,- Kč                OB 24,- Kč

SV 7,- Kč                   SV 7,- Kč

CELKEM 37,- Kč      CELKEM 40,- Kč

ZEMĚSTNANCI 32,- Kč

JISTINY 900,- Kč na stravné, 300,- Kč na školné

vybíráme začátkem školního roku. Poté strávníci platí to, co skutečně projedli:  za září začátkem října, za říjen začátkem listopadu atd.

Za červen strávníci již neplatí, částka vzata z jistin, případný přeplatek vracíme začátkem července.

 

 

 

 

Ing. Jana Hýbková       Hana Havlová

ředitelka ZŠ a MŠ       vedoucí školní jídelny


Kolik stojí strava a jak za ní zaplatíte?

 

Cena stravného je stanovena finančními limity na nákup potravin dle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Její text si můžete přečíst v tomto odkazu

Změna jídel je vyhrazena.

 

Ceny stravného:

  • Přesnídávka: 9,- Kč
  • Oběd pro dítě 3-6leté: 21,- Kč
  • Oběd pro dítě, které dovrší ve šk.roce 7 let: 24,- Kč
  • Svačina: 7,- Kč

 

Stravné se hradí formou souhlasu s inkasem na č. účtu 35-604258379/0800 var. symbol 3 nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny p. Havlové vždy  první den v měsíci.