Aktuální složení týmu pedagogů

 

Bc. Jana Jandová - zástupkyně ředitele pro MŠ

Soňa Medková - učitelka

Zdenka Müllerová – učitelka

Vladislava Smolíková - učitelka

Jana Dvořáková - učitelka

Marie Hejdová - učitelka 

 Bc. Pavla Hegerová- asistentka pedagoga, učitelka

Alžběta Doubravská- učitelka

 Blanka Randlová- asistentka pedagoga

Marie Šašková- školní asistentka

Vlasta Janoušková- chůva