Aktuální složení týmu pedagogů

 

Bc. Jana Jandová - zástupkyně ředitele pro MŠ

Soňa Medková - učitelka

Zdenka Müllerová – učitelka

Vladislava Smolíková - učitelka

Jana Dvořáková - učitelka

Marie Hejdová - učitelka

Alžběta Doubravská- učitelka

 Blanka Randlová- asistentka pedagoga a učitelka

Pavlína Macková- školní asistentka

Vlasta Janoušková- učitelka

Marie Šašková- učitelka

 Mgr. Eva Třísková- asistentka pedagoga