Plán environmentální výchovy

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

MŠ Stonožka Kardašova Řečice

 

Plán enviromentální výchovy je součástí ŠVP a prolíná všemi činnostmi během dne.

Na enviromentální výchovu se naše MŠ zaměřuje již několik let.

     Během celého roku se zaměřujeme na poznávání přírody a rozvíjení citového vztahu k ní, děti poznávají okolí MŠ a města, náhodná i záměrná pozorování využíváme k tomu, aby si děti uvědomily, že mohou samy ovlivnit to, jak bude naše město i okolí vypadat. Vysvětlujeme dětem význam třídění odpadu, šetření vodou a energií. Pracujeme s přírodninami a s odpadovým materiálem.

 

     Plán enviromentální výchovy je rozčleněn do ročních období, nazývaných podle tématických celků ŠVP.

 

PŘILETĚL K NÁM PODZIM

 

-   pozorování odletu ptáků do teplých krajin

-   sběr přírodnin, výtvarné využití

-   pomoc při úklidu spadaného listí

-   příprava zahrady na zimu

-   dlouhodobá vycházka – výlov rybníka

-   pozorování – podzim v lese

-   seznámení s problematikou třídění odpadů

-   pozorování působení člověka na přírodu – klady a zápory

 

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

 

-   výrobky z přírodního materiálu – výroba dárků

-   vánoční výzdoba z přírodních materiálů

-   ochrana přírody – vánoční stromeček

-   seznámení s lidovými zvyky a tradicemi

-   příprava bylinných čajů – význam pro zdravý

-   vánoční nadílka zvířatům – vycházka do lesa

 

ČAROVNÁ ZIMA

 

-   doplňování krmítka

-   pozorování stop ve sněhu

-   experimentování s vodou – změny skupenství

-   šetření energií

-   rozdíly mezi listnatým a jehličnatým stromem

-   péče člověka o volně žijící zvířata

-   pozorování vlivu počasí – mráz, sníh

-   správná životospráva – ochrana před nemocemi

 

S BŘEZNEM ZELENÁ SE VRACÍ

 

-   pozorování probouzející se přírody

-   pozorování špatného vlivu zimního úklidu chodníků a silnic

-   jarní úklid zahrady

-   příprava záhonků

-   pozorování stěhovavých ptáků, ptačího hnízda

-   pomoc při sázení keřů

-   pozorování zasetých semínek – hrách, fazole

-   barvení vajíček pomocí přírodnin

-   velikonoční zvyky a tradice

-   jarní výzdoba

 

HOUPEJ DÁL SLUNÍČKO V NÁRUČÍ

 

-   péče o bylinky

-   pozorování domácích zvířat

-   pozorování volně žijících zvířat

-   vycházka k rybníku – ekosystém

-   pozorování květin na zahradě a na louce

-   život hmyzu – jejich význam pro přírodu

-   školní výlet do ZOO – poznávání nových druhů zvířat

 

PRÁZDNINY KLEPOU NA DVEŘE

 

-   hry s vodou na zahradě školy

-   hry s pískem, dřevem

-   péče o zahradu, květiny, záhony

-   rizika pobytu v přírodě – rozdělávání ohně, znečištění po táboření

-   vysvětlení přírodních úkazů – bouřka, kroupy

-   přírodní katastrofy – povodně, vichřice