Předplavecký výcvik

Je realizován pod vedením kvalifikovaných učitelek plavání s pedagogickým dozorem z MŠ v bazénu Relax Vajgar v Jindřichově Hradci v termínu po dohodě obvykle 5 lekcí.

Záměry- probouzet u dětí zájem o plavání a tím u nich vytvářet návyky pro pozdější 

                  samostatné budování zdravého životního stylu

                - podporovat přirozenou obrany schopnost organismu dětí otužováním

                - umožňovat dětem radostné prožitky v bazénu a předcházet tak jejich strachu z  

                  vody, případný strach postupně eliminovat a seznamovat je se základy plavecké        

                  techniky

 

Nabídka činností: - osmělování a seznamování s vodou hravou formou

  - zvládání pohybu na hloubce s podpůrnými pomůckami jako jsou opasky,

                                    kroužky, desky

   - odbourávání strachu dětí nácvikem skoků do vody, jízdou po skluzavce s 

     dopomocí

   - nácvik výdechů do vody a potápění,

   - nácvik splývání

   - postupné seznamování s plaveckou technikou prsa