Logopedické chvilky

 

Je realizováno pod vedením paní učitelky Zdenky Müllerové a Soni Medkové, které jsou logopedické preventistky.

Jedná se o intezivnější rozvíjení kominikačních dovedností, kdy logopedické preventistky pracují s vybranými dětmi. Jedná se o děti, které docházejí ke klinickému logopedovi a na základě jeho dopručení se logopedické preventistky zaměřují  na vhodný postup rozvoje řeči. 

Nabídka činností: - dechová cvičení

                               - artikulační cvičení

                                - procvičování jednotlivých hlásek

Časový plán: V průběhu dopoledne a po obědě, bez rodičů, ale po dohodě s nimi a logopedem.