Hudebně pohybový kroužek

pod vedením V. Smolíkové a S. Medkové

Probíhá v MŠ jedenkrát v týdnu. Navštěvují ho převážně děti staršího předškolního věku. Písně, hudebně pohybové hry a tanečky jsou vybírány podle ročních období, světa kolem nás, svátků, oslav i z lidových zdrojů. Činnost je rozdělena do několika oblastí tak, aby cílem byl rozvoj hudebně pohybových schopností dítěte.

Rozvoj probíhá prostřednictvím řady činností např.

- pěvecké

- poslechové

- instrumentální

- hry na tělo

- taneční

- hry na netradiční hudební nástroje

Dvakrát do roka děti secvičí program na vystoupení pro rodiče a veřejnost.

 

 Hudebně pohybový kroužek   Hudebně pohybový kroužek