Zájmové kroužky v naší mateřské škole

Zápis do zájmových kroužků se provádí začátkem nového školního roku a následně během celého roku pro nové děti.