Mateřská škola

Provoz naší mš o prázdninách

Vážení rodiče,

 

 mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena

od 3.8.2020 do 14.8.2020

 


Znovuotevření naší mateřské školy

Milí rodiče, níže v příloze najdete informace k opětovnému zprovoznění naší mateřské školy. Prosíme, důkladně si informace pročtěte. Druhá příloha je četsné prohlášení, které bude nutné odevzdat paní učitelkám na třídách s nástupem Vašeho dítěte do školky. Čestné prohlášení můžete stáhnout do počítače, vytisknout a vyplněné odevzdat v den nástupu nebo Vám ho vydají paní učitelky na třídách a Vy ho na místě vylníte. Upřednostňujeme první variantu. Děkujeme za pochopení a spolupráci- pedagogové Mš.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cestne-prohlaseni.pdf 275.2 Kb
informace-pro-rodice.docx 15.1 Kb

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠK.ROK 2020/2021

Vážení rodiče, zde pod článkem naleznete v přiloženém souboru informace k letošnímu chystanému zápisu do naší mateřské školy.
 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-2020-2021.pdf 2619.4 Kb

Jak vysvětlit dětem současnou situaci?

Vážení a milí rodiče. Potýkáme se nyní všichni s novou a nezvyklou situací. Každý z nás se s ní musí nějak vypořádat. Ale co děti? Jaké je to pro ně? Rozumí ony tomu, co se kolem nich děje?  Nabízíme Vám tip, jak dětem situaci vysvětlit, jak je seznámit s tím, co vidí a slyší a také, jak s nimi mluvit o pocitech, které možná prožívají. Zde pod článkem je možné si do počítatče stáhnout pohádku. Doufejme, že se situace brzy uklidní a vše se vrátí do normálu. Přejeme Vám za celou Mš pevné nervy a mnoho zdraví.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ahoj-ja-jsem-korona-cz.pdf 1539.3 Kb

Pozor- důležité!!!!!!!!!!!!!!!

Vážení rodiče,

z důvodu vyhlášení stavu nouze v souvislosti s prevencí šíření nákazy koronavirem zřizovatel rozhodl o uzavření naší mateřské školy od 19.března až do odvolání.

Rodiče v tomto případě mají nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let. Potvrzení si lze vyzvednout u brány vedle poštovní schránky /u vjezdu pro zásobování/.Formulář je volně přistupný.

Formulář si vyplníte a odevzdáte svému zaměstnavateli.

 

Přeji nám všem pevné zdraví.

Bc. Jana Jandová

zástupkyně pro MŠ

 


Informace o výši školného na šk.r. 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

 

V Kardašově Řečici 20.5.2019

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kardašova Řečice

podle § 123 odst. 2 a 4 zákona 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

 

 

stanovuje

 

  • úplatu za předškolní vzdělávání od 1.9.2019 do 31.8.2020 pro všechny děti ve stejné měsíční výši 300,- Kč,

  • s účinností od 1.9.2019 podle § 125 odst. 2 školského zákona dítěti poskytnout vzdělávání bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne páteho roku věku až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku,

  • v případě přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin se podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, snížit úplatu za předškolní vzdělávání o polovinu,

  • podle § 123 odst. 2 a 4, podle § 165 odst. 2 písm. i) Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s § 6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., správní řád, si mohou rodiče podat žádost o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání. Žádost se podává písemně u vedení Základní školy a Mateřské školy.

 

Ing. Jana Hýbková         Bc. Jana Jandová

ředitelka ZŠ a MŠ           zástupkyně pro MŠ

 


Naše školka se zapojila do projektu

Naše školka se zapojila do projektu


Na tomto místě probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

(reg.

. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

...................................................................................................

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

……………………………………………………………………………………………

 

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč

Dotace EU: 24 195 466,71Kč

Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice


Provozní doba mateřské školy

Provozní doba mateřské školy je následující:​

Provoz začíná v 6:00 a končí v 16:00.
V 6:00 je otevřena třída "Ovečky".
V 6:45 je otevřena třída "Míček".
V 7:00 se otevírají třídy "Sluníčko" a "Dráček".
Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě pedagogovi nejpozději v 8:00 !!!
V 15:00 děti ze třídy "Sluníčko" přecházejí do třídy "Ovečky".
V 15:30 se scházejí všechny děti ve třídě "Ovečky".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Fotogalerie mateřské školy

Od školního roku 2013/2014 jsou fotografie z mateřské školy vkládány na tento web:

http://krstonozka.rajce.idnes.cz/

V jednotlivých článcích na tomto webu je vždy odkaz na příslušné album, stačí jen rozkliknout odkaz :-)

 
 
 
 
 

 


Pro úvodní seznámení

 

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice. Je spádovou školou pro 9 okolních obcí. Nachází se na okraji města, uprostřed rozlehlé zahrady.

Je vystavěna jako dvoupavilonová, s kapacitou 105 dětí. V každém pavilonu jsou dvě třídy. Mš má již 4 třídy.

Součástí školy je hospodářská budova, v níž je školní kuchyně, prádelna, sklad lůžkovin, sklady potravin, sborovna, šatna zaměstnanců a ředitelna.

Třídy jsou prostorné, světlé, součástí je herna, sklady hraček a pomůcek, přípravná kuchyně, umývárna, toalety a šatny pro děti i zaměstnance.

Všechny třídy jsou heterogenní (věkově smíšené).

Pro úvodní seznámení