Mateřská škola

Informace o platbách školného a stravného o prázdninách a před začátkem nového školního roku 2020/21

UPOZORNĚNÍ NA PLATBY O PRÁZDNINÁCH

Za červen stravné a školné neplatíte, platba vzata z jistin.

Případný přeplatek vracíme začátkem července na účty i hotově.

Platba za červenec :

Strávníci, kteří platí hotově a budou navštěvovat školku ,zaplatí

1. července dopředu stravné i školné.

Školné za červenec:

Dítě dochází do MŠ 300,- Kč

Dítě nedochází do MŠ 150,- Kč

Strávníkům, kteří platí přes účet , bude platba stržena z účtu začátkem srpna.

Platba za srpen :

Strávníci, kteří platí hotově a budou navštěvovat školku , zaplatí

17. srpna dopředu stravné i školné.

Školné za srpen:

Dítě dochází do MŠ 150,- Kč

Dítě nedochází do MŠ 75,- Kč

Strávníkům, kteří platí přes účet , bude platba stržena z účtu začátkem září.

Posledních 14 dní v srpnu vybíráme jistinu na stravné 900,- Kč, školné 300,- Kč,

od strávníků, kteří platí hotově.

Začátkem září strháváme jistinu z účtů na stravné 900,- Kč, na školné 300,- Kč

Poté platí strávníci zpětně, co skutečně projedli.

VŠICHNI STRÁVNÍCI VYPLNÍ NOVOU PŘIHLÁŠKU A DONESOU DO JÍDELNY MŠ

NEJPOZDĚJI POSLEDNÍ TÝDEN V SRPNU!


Jak odhlásit stravu v mš o prázdninovém provozu?

UPOZORNĚNÍ NA ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO

O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

 

Upozorňujeme rodiče na možnost odhlášení stravy o letních prázdninách,

odhlásit stravné je možné ještě ráno do 7.30 hod.!!!

DO JÍDLONOSIČŮ OBĚDY NEVYDÁVÁME !!!

 


Výsledky přijímacího řízení na šk.r. 2020/2021

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Stonožka“ Kardašova Řečice

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

2001

přijat/a

2002

přijat/a

2003

přijat/a

2004

přijat/a

2005

přijat/a

2006

přijat/a

2007

přijat/a

2008

přijat/a

2009

přijat/a

2010

přijat/a

2011

přijat/a

2012

přijat/a

2013

přijat/a

2014

přijat/a

2015

přijat/a

2016

přijat/a

2017

přijat/a

2018

přijat/a

2019

přijat/a

2020

přijat/a

2021

přijat/a

2022

přijat/a

 

Datum zveřejnění 29.5.2020

 

Ing. Jana Hýbková

ředitelka Základní školy a Mateřské školy

Kardašova Řečice

 

Informace pro rodiče přijatých dětí

 

 

Rodiče přijatých dětí si od 17.8.2020 vyzvednou přihlášky ke stravování u vedoucí školní jídelny a uhradí jistinu 1200 Kč

/900 Kč stravné, 300 Kč školné/.

 

 

Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, se domluví od 17.8.2020 s vedoucí školní jídelny na uhrazování plateb.

 

První schůzka pro rodiče se bude konat 9.9. od 19.00 hod. ve třídě „Ovečky“ /vyplnění Evidenčních listů/.

 

 


Informace o platbách školného do konce šk.r.2019/2020

Platby školného do konce školního roku 2019/2020

 

Měsíc

Dítě dochází do MŠ

Dítě nedochází do MŠ

květen

0

0

červen

300,-

0

červenec

300,-

150,-

srpen

150,-

75,

Ing. Jana Hýbková

ředitelka Základní školy a Mateřské školy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kardašova Řečice

 


Provoz naší mš o prázdninách

Vážení rodiče,

 

 mateřská škola bude během letních prázdnin uzavřena

od 3.8.2020 do 14.8.2020

 


Naše školka se zapojila do projektu

Naše školka se zapojila do projektu


Na tomto místě probíhá realizace projektu:

Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech

(reg.

. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

...................................................................................................

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

……………………………………………………………………………………………

 

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč

Dotace EU: 24 195 466,71Kč

Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč

Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017

Termín ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice


Provozní doba mateřské školy

Provozní doba mateřské školy je následující:​

Provoz začíná v 6:00 a končí v 16:00.
V 6:00 je otevřena třída "Ovečky".
V 6:45 je otevřena třída "Míček".
V 7:00 se otevírají třídy "Sluníčko" a "Dráček".
Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě pedagogovi nejpozději v 8:00 !!!
V 15:00 děti ze třídy "Sluníčko" přecházejí do třídy "Ovečky".
V 15:30 se scházejí všechny děti ve třídě "Ovečky".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Fotogalerie mateřské školy

Od školního roku 2013/2014 jsou fotografie z mateřské školy vkládány na tento web:

http://krstonozka.rajce.idnes.cz/

V jednotlivých článcích na tomto webu je vždy odkaz na příslušné album, stačí jen rozkliknout odkaz :-)

 
 
 
 
 

 


Pro úvodní seznámení

 

Naše mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice. Je spádovou školou pro 9 okolních obcí. Nachází se na okraji města, uprostřed rozlehlé zahrady.

Je vystavěna jako dvoupavilonová, s kapacitou 105 dětí. V každém pavilonu jsou dvě třídy. Mš má již 4 třídy.

Součástí školy je hospodářská budova, v níž je školní kuchyně, prádelna, sklad lůžkovin, sklady potravin, sborovna, šatna zaměstnanců a ředitelna.

Třídy jsou prostorné, světlé, součástí je herna, sklady hraček a pomůcek, přípravná kuchyně, umývárna, toalety a šatny pro děti i zaměstnance.

Všechny třídy jsou heterogenní (věkově smíšené).

Pro úvodní seznámení