Školní družina - jarmark

Školní družina - jarmark

I školní družina se připravovala na první vánoční jarmark. Děti v I. oddělení vyráběly vánoční svícínky, páťáci vánoční věnečky. II. oddělení připravilo andělíčky a přáníčka a děti ve III. oddělení vánoční svícínky z pomerančů.