Zápis dětí do 1. tříd ZŠ

 

O Z N Á M E N Í

 

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

 

 

oznamuje, že

 

zápis dětí do 1. tříd ZŠ

 

 pro školní rok 2020/ 2021 se uskuteční v budově Základní školy v Kardašově Řečici

 

 v pátek 3. dubna 2020 od 14 do 17 hodin.

 

Zákonní zástupci si přinesou s sebou k zápisu vlastní občanský průkaz a rodný list dítěte.

V případě, že budou pro dítě žádat odklad školní docházky, doloží při zápisu doporučení

lékaře  a pedagogicko – psychologické poradny či jiného odborného školského zařízení.

Z hygienických a prostorových důvodů kapacita 30 žáků.

Kritéria  pro přijetí :  

            1. Děti ze spádového obvodu.

2. Děti z jiného spádového obvodu, které navštěvovaly naše spádové MŠ a jejichž zákonní zástupci bezproblémově a účinně spolupracovali při výchovně vzdělávacím procesu a včas hradili poplatky za stravné.

3. Děti z jiného spádového obvodu do naplnění kapacity.

                                                                                              Ing. Jana Hýbková, ředitelka školy

 

V Kardašově Řečici 2. 3. 2020

 

 

Informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, způsobu zpracování osobních údajů i o právech, která máte v souvislosti s ochranou osobních údajů - čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - naleznete na webových stránkách školy:

www.zskrecice.cz

 

Seznam dětí k zápisu pro školní rok 2020/2021 – 3. 4. 2020

 1. DOČKAL René
 2. GRAJCAROVÁ Nella
 3. GRUNTOVÁ Vanesa
 4. HANZLÍK Lukáš
 5. HANZLÍK Matyáš
 6. HOŘKÝ Adam
 7. HRABAL Stanislav
 8. HRODĚJOVÁ Valentina
 9. CHALUPKA Jan
 10. JANOUŠKOVÁ Eliška
 11. KODYMOVÁ Anna
 12. KOLÁŘOVÁ  Eva
 13. KOPRNA Matěj
 14. KORBELOVÁ Kateřina
 15. KOSTEČKA Jan Damián
 16. KRACÍKOVÁ Amálie
 17. KUBÍNOVÁ Lenka
 18. MACHOVÁ Karolína
 19. MARSOVÁ Amálie
 20. PIVEC Matyáš
 21. PROCHÁZKA Antonín
 22. PRŮŠOVÁ Alžběta
 23. SLANINA Matěj
 24. SLEZÁKOVÁ Eliška
 25. SOJKOVÁ Alexandra
 26. SVOBODA Jan
 27. SVOBODNÍK Jakub
 28. ŠIMEK Filip
 29. ŠIMLÍKOVÁ Šárka
 30. ŠPULÁK Daniel
 31. ŠVARC Samuel
 32. TRAN QUANG Duy
 33. VAŇKOVÁ Anna
 34. VAVERKA Aleš
 35. VITURKOVÁ Elena
 36. VRÁNEK Rostislav
 37. VODIČKOVÁ Anežka                  
 38. VYKOPALOVÁ Ema            
 39.  ZAVADIL Radek