V celé této sekci byste měli nacházet aktuální informace z jednotlivých tříd naší školy. Třídní učitelé mají možnost přispívat do sekce své třídy a předat vám  - rodičům aktuální informace. Stejně tak můžou využít sekce pro Vás přímo určené - dostupná z navigace vlevo s názvem Pro rodiče.

 

 

Projektové dny si kladou za cíl využití netradičních metod výuky při zapojení všech žáků a jejich zákonných zástupců v maximální míře. V této sekci tedy naleznete plánované projektové dny naší školy včetně informací o těch proběhlých. 

 

30.9. - Den jazyků
Pilné dětské ruce tvořily výrobky pro jarmark

Aktivita jednoho z projektových dnů školy.


18.11. - Tvořivý den
15.12. - Vánoční jarmark
30.4. - Branný den
7.5. - Lehkoatletická olympiáda