V celé této sekci byste měli nacházet aktuální informace z jednotlivých tříd naší školy. Třídní učitelé mají možnost přispívat do sekce své třídy a předat vám  - rodičům aktuální informace. Stejně tak můžou využít sekce pro Vás přímo určené - dostupná z navigace vlevo s názvem Pro rodiče.

 

 

Projektové dny si kladou za cíl využití netradičních metod výuky při zapojení všech žáků a jejich zákonných zástupců v maximální míře. V této sekci tedy naleznete plánované projektové dny naší školy včetně informací o těch proběhlých. 

 

Projektové dny - novinka naší školy

 

Projektové dny jsou novinkou naší školy. Máme zájem nabídnout našim žákům netradiční formu vzdělávání několikrát během jednoho školního roku, mnohdy za pomoci rodičů. Pro každý školní rok jich bude připraveno několik. V členění podle školního roku naleznete články nejprve s přehledem projektových dnů, které se následně změní v informaci jak projektový den proběhl.