V celé této sekci byste měli nacházet aktuální informace z jednotlivých tříd naší školy. Třídní učitelé mají možnost přispívat do sekce své třídy a předat vám  - rodičům aktuální informace. Stejně tak můžou využít sekce pro Vás přímo určené - dostupná z navigace vlevo s názvem Pro rodiče.

 

 

Třídní učitelkou je PaedDr. Milena Zikešová.


Fotky sboru 

 

 

Výukový program "S každým se počítá - Cesta kolem světa" 1. 11. 2012
Rozvrh pro II. třídu