Třídní učitelem je Mgr. Zbyněk Michálek

 

 

Rozvrh pro šk. rok 2011/2012

 

V tomto článku naleznete rozvrh, kdy některé zápisy budou barevně odlišeny, protože je rozdělena výuka pro chlapce a děvčata. 

Rozvrh hodin
  1. 8:00 - 8:45 2. 8:55 - 9:40 3. 9:55 - 10:40 4. 10:50 - 11:35 5. 11:45 - 12:30  6. 12:35 - 13:20 7. 13:25 - 14:10 8.14:15 - 15:00
Pondělí Český jazyk Anglický jazyk Matematika Oběd - chlapci/ Německý jazyk - děvčata Dějepis Německý jazyk - chlapci/ Oběd - děvčata Výtvarná výchova  Výtvarná výchova
Úterý Přírodopis Matematika  ČJ -Literatura Oběd Chemie Německý jazyk Elektromontážní práce - chlapci/ Tělesná výchova - děvčata Elektromontážní práce - chlapci/ Tělesná výchova - děvčata
Středa Zeměpis Český jazyk Anglický jazyk Matematika Fyzika Hudební výchova Oběd  
Čtvrtek Český jazyk Chemie Matematika Oběd - chlapci/ Německý jazyk - děvčata Dějepis Německý jazyk - chlapci/ Oběd - děvčata Tělesná výchova - chlapci/ Domácí práce - děvčata Tělesná výchova - chlapci/ Domácí práce - děvčata
Pátek Přírodopis Zeměpis Anglický jazyk Fyzika Občanská výchova Oběd    

Elektromontážní práce a domácí práce jsou zařazeny vždy po čtrnácti dnech.