Třídní učitelem je Mgr. Zbyněk Michálek

 

 

Rozvrh pro šk. rok 2011/2012