Třídní učitelem je Mgr. Erich Lust

 

Páté třídy navštívily hvězdárnu
Rozvrh pro školní rok 2011/2012