Třídní učitelkou je Mgr. Lenka Míchalová

 

Londýn - 2012

Od 26.8. do 1.9. 2012 naše ZŠ uspořádala školní výlet za poznáváním a výukou anglického jazyka do Londýna. Výletu se zúčastnilo 19 žáků a 1 pedagogický dozor. Děti bydlely v anglických rodinách, účastnily se výuky a poznávaly pamětihodnosti Londýna a okolí. Více o této akci najdete v Řečických zajímavostech a tady se podívejte na několik fotografií.
Mgr. Lenka Míchalová


5. A a Den dětí
Velikonoční výzdoba 5. A
Tvořivý den v naší třídě
Páté třídy navštívily hvězdárnu
Rozvrh pro školní rok 2011/2012