Třídní učitelkou je Mgr. Lucie Váchová

 

Rozvrh na školní rok 2011/2012

 


Rozvrh hodin
  1. 8:00 - 8:45 2. 8:55 - 9:40 3. 9:55 - 10:40 4. 10:50 - 11:35 5. 11:45 - 12:30  6. 12:35 - 13:20 7. 13:25 - 14:10 8.14:15 - 15:00
Pondělí Český jazyk - mluvnice Matematika Přírodověda Anglický jazyk Oběd Český jazyk - čtení Pracovní činnosti  
Úterý Matematika  Český jazyk - mluvnice Tělesná výchova Vlastivěda Hudební výchova Oběd    
Středa Český jazyk - sloh Přírodověda Matematika Oběd Anglický jazyk Český jazyk - čtení    
Čtvrtek Matematika-geometrie Český jazyk - mluvnice Tělesná výchova Vlastivěda Oběd Výtvarná výchova Výtvarná výchova  
Pátek Český jazyk - mluvnice Matematika Anglický jazyk Český jazyk - čtení Oběd