Třídní učitelkou je Mgr. Jana Marešová

 

Vánoční besídka
15.12.- Vánoční jarmark

Od 16-18 hod. proběhl v naší škole první Vánoční jarmark


Divadlo

6.12.jsme shlédli představení divadelní skupiny Já to jsem s názvem Vánoční příběh


Mikuláš
Projektový den

Tvořivé dílny 18.11.2011


Něco málo z druhé třídy
Rozvrh pro školní rok 2011/2012