Třídní učitelkou je PaedDr. Milena Zikešová

 

Den dětí u prvňáčků
Den dětí

V pátek 1. 6. 2012 jsme oslavili Den dětí. Naši nejstarší spolužáci z 9. třídy si pro nás připravili moc hezký program Cirkus. Soutěžili jsme, snažili se, napínali síly, žhavili mozkové závity a výsledek? Nebudete tomu věřit. Úplně stejný jako na sportovním dnu. VYHRÁLI JSME! HURÁ! JSME NEJLEPŠÍ!
Děkujeme deváťákům. I my se za 8 dlouhých let o naše nástupce postaráme a připravíme pro ně super zábavu. Berte nás za slovo, bude to tak.
Vaši prvňáčci


Dravci - výchovný pořad
Zprávy z Řečických zajímavostí
Velikonoční výzdoba 1. třídy
Velikonoční výzdoba prvňáčků
Knížka pro prvňáčka - beseda
Tvořivý den u prvňáčků
Prvňáčci a vysvědčení

ŠKOLA KONČÍ, PO SCHODECH SE BĚŽÍ ...
V pátek 29. 6. 2012 nám paní učitelka rozdala naše první vysvědčení. Pochlubili jsme se paní kuchařkám, poděkovali jim
za vynikající obědy a už honem na prázdniny.
AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZDNINY.
I KDYŽ MÁME ŠKOLU RÁDI, PRÁZDNINY JSOU LEPŠÍ.
Vaši prvňáčci/druháci s paní učitelkou PaedDr. Milenou Zikešovou


Vysvědčení

V pátek 29. 6. 2012 nám paní učitelka rozdala naše první vysvědčení. Utíkáme oslavovat a na prázdniny. V září se budeme pravidelně hlásit, ale už jako druháci. Ahoj léto, ahoj prázdniny.
naposledy Vaši prvňáčci


Prvňáčci v mateřské škole


V pondělí 25. 6. 2012 navštívili prvňáčci své kamarády v mateřské škole. Rozdělili se do tříd -Míček, Dráček, Sluníčko, Ovečka podle toho, kam chodili. Pohráli si s kamarády, paní učitelky žasly, jak školáci vyrostli.
prvňáčci a Milena Zikešová


Prvňáčci v mateřské škole

V pondělí 25. 6. 2012 navštívili prvňáčci své kamarády v mateřské škole. Rozdělili se do tříd -Míček, Dráček, Sluníčko, Ovečka podle toho, kam chodili. Pohráli si s kamarády, paní učitelky žasly, jak školáci vyrostli.
prvňáčci a Milena Zikešová


1. třída a vítání léta v Pluhově Žďáře

V pátek 22. 6. 2012 jsme odjeli do Pluhova ŽĎára na vítání léta. V kulturním domě jsme si zaskotačili na koncertu hudební školy Yamaha. Nejdříve "klídek" a později jsme se pořádně "odvázali". Super byl také skákací hrad, ale těch dětí z různých škol. Málem jsme se ztratili.
Vaši prvňáčci alias koťata


Pasování prvňáčků na čtenáře

Pasování na čtenáře - 1. tř.

V úterý 20. 6. 2012 byli prvňáčci pasováni na čtenáře. V obřadní síni je do řádu čtenářského pasavola princezna a slovem provázel sám velký pohádkář H. Ch. Andersen.
Z úst princezny se ozývalo: "Ve jménu knížek pasuji Tě, Adámku, na čtenáře slov a vět, díky knížkám poznáš svět."
A opravdoví čtenáři?: "Slibuji ve jménu všech krásných knížek plných pohádek, příběhů a básniček, že se budu vždy snažit chovat jako rytíř řádu čtenářského. Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady, budu je mít rád, budu se k nim chovat opatrně a s úctou. Tak slibuji!


Pasování na čtenáře - 1. tř.

V úterý 20. 6. 2012 byli prvňáčci pasováni na čtenáře. V obřadní síni je do řádu čtenářského pasavola princezna a slovem provázel sám velký pohádkář H. Ch. Andersen.
Z úst princezny se ozývalo: "Ve jménu knížek pasuji Tě, Adámku, na čtenáře slov a vět, díky knížkám poznáš svět."
A opravdoví čtenáři?: "Slibuji ve jménu všech krásných knížek plných pohádek, příběhů a básniček, že se budu vždy snažit chovat jako rytíř řádu čtenářského. Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady, budu je mít rád, budu se k nim chovat opatrně a s úctou. Tak slibuji!


Výlet 1. třídy a 3. A

V úterý 12. 6. 2012 jsme si užívali celý den na výletě do Telče. Navštívili jsme zámek a prošli trasu A. Viděli jsme vycpaná zvířata z Afriky, ale také kostýmy z pohádky Z pekla štěstí, kapli, paroží, obraz Bílé paní, prošli jsme se tanečním sálem.
Vystoupali jsme 152 schodů na věž Sv. Jakuba. V Telčském domě jsme se pěkně vydováděli. Hráli jsme si se spoustou dřevěných hraček, navštívili dětskou poštu, pustili si vláček, chytali ryby, šplhali s paňácou po provazech. V podzemí se usadil čert, viděli jsme studánku, sochy. A na konec - nákupy a sladká tečka v podobě nanuků.


Náš výlet

V úterý 12. 6. 2012 jsme si užívali celý den na výletě do Telče. Navštívili jsme zámek a prošli trasu A. Viděli jsme vycpaná zvířata z Afriky, ale také kostýmy z pohádky Z pekla štěstí, kapli, paroží, obraz Bílé paní, prošli jsme se tanečním sálem.
Vystoupali jsme 152 schodů na věž Sv. Jakuba. V Telčském domě jsme se pěkně vydováděli. Hráli jsme si se spoustou dřevěných hraček, navštívili dětskou poštu, pustili si vláček, chytali ryby, šplhali s paňácou po provazech. V podzemí se usadil čert, viděli jsme studánku, sochy. A na konec - nákupy a sladká tečka v podobě nanuků.


Na dopravním hřišti

V pondělí 4. 6. 2012 jsme odjeli vlakem do J. Hradce na dopravní hřiště. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Učili jsme se v učebně, sledovali videozáznam. Jezdili jsme na koloběžce, nebo na kole po dopravním hřišti. Snažili jsme se dodržovat dopravní předpisy, občas jsme přišli o nějaký bod, ale jenom jako. Moc se nám líbilo, příští rok můžeme přijet zase.

Vaši prvňáčci


Prvňáčci na dopravním hřišti

V pondělí 4. 6. 2012 jsme odjeli vlakem do J. Hradce na dopravní hřiště. Rozdělili jsme se do dvou skupin. Učili jsme se v učebně, sledovali videozáznam. Jezdili jsme na koloběžce, nebo na kole po dopravním hřišti. Snažili jsme se dodržovat dopravní předpisy, občas jsme přišli o nějaký bod, ale jenom jako. Moc se nám líbilo, příští rok můžeme přijet zase.

Vaši prvňáčci


Den matek

Milé maminky,
děkujeme za vše, co pro nás děláte, máme Vás moc rádi, posíláme sladkou pusu a kytičku, která nezvadne.
Vaši prvňáčci


Den matek

Milé maminky,
děkujeme za vše, co pro nás děláte, máme Vás moc rádi, posíláme sladkou pusu a kytičku, která nezvadne.
Vaši prvńáčci


Sportovní den

V pondělí 7. 5. 2012 se konal sportovní den, který připravil kolega Michálek. Na deseti stanovištích se tužily svaly. Při vyhlašování výsledků panovalo velké napětí, převapení, němý úžas ... Kdo by to řekl? Vítězem sportovního dne se stali žáci první třídy. Potlesk, gratulace, sladká odměna. Inu, kdo umí, ...


Branný den

Na 30. 4. 2012 zorganizovala pro všechny žáky kolegyně Míchalová branný den. Děkujeme.


Beseda 1. + 3. třídy

V úterý 17. 4. 2012 se konala pro první a třetí třídy beseda se spolupracovnicí nakladatelství THOVT.


Zprávy z 1. třídy v Řečických zajímavostech

Že v 1. třídě se stále něco děje, jsou důkazem články v posledním čísle Řečických zajímavostí.


Rozvrh pro školní rok 2011/2012