ŠKOLKA SLAVÍ 30 LET

V DRUHÉ PŮLI PROSINCE 1981 SE OTEVŘELY DVEŘE NOVÉ MŠ

SOUČASNÉ TŘICÁTNÍKY A TŘICÁTNICE BUDE URČITĚ ZAJÍMAT, ŽE V PROSINCI 1981 BYLA V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA V ULICI LOMNICKÉHO V KARDAŠOVĚ ŔEČICI. TEHDY ÚVODNÍ SLOVO PATŘILO TĚM NEJMENŠÍM, KTEŘÍ V KRÁTKÉ KULTURNÍ VLOŽCE PŘEDVEDLI PÁSMO PÍSNÍ A BÁSNIČEK. POTÉ S HLAVNÍM PROJEVEM VYSTOUPIL TEHDEJŠÍ "STAROSTA MĚSTA" PAN VLASTIMIL MICHAL, KTERÝ MĚL NEJVÍCE STAROSTÍ SE ZAJIŠTĚNÍM STAVBY. jEN PRO ZAJÍMAVOST UVÁDÍM, ŽE MÍSTNÍ OBČANÉ NA STAVBĚ ŠKOLKY ODPRACOVALI CELKEM 66 TISÍC HODIN, Z TOHO 50 TISÍC ZDARMA. Další pomoc poskytl místní závod KIN, JZD, lesů i rybářů, ČSD, organizace NF...atd.

Kapacita školky čítala 120 dětí ve věku od 2-6 let. 4. ledna 1982 přivítala nová mateřská škola první děti.

                                                                                                                                                                                            /informace jsou vyňaty z týdeníku Štít z 15.1. 1982/

zapsala Mgr. Vyhlídková D.

 

Obsáhlejší článek ohledně historie mateřské školy pořídila Mgr. Dana Machová a je umístěn v tomto odkazu.  (Pozn. správce webu)