Kurz snowboardingu - Kramolín

Kurz snowboardingu - Kramolín


Fotografie ZDE

 

 


SBÍRKA PRO ROLNIČKU

SBÍRKA PRO ROLNIČKU

Již potřetí naši žáci a žákyně uskutečnili charitativní sbírku pro ROLNIČKU v Soběslavi. Sbírka se konala 21. dubna a přálo jí hezké počasí.Vybralo se 8 917 Kč. Peníze budou věnovány na práci asistentů a asistentek pro lidi s těžkou mentální retardací.

Děkujeme všem našim žákům a žákyním a také celé veřejnosti za štědré dary.

Mgr. Lenka Míchalová

Foto zde:https://www.zonerama.com/zskrecice/Album/1448383

 


Besedy pro 8. a 9. třídu

Dne 20.4. nás navštívila nadp. Bc. Jitka Fučíková, která naše žáky a žákyně seznámila se škodlivostí drog, drogově závislých lidí a s tím, i s trestně právní odpovědností každého z nás. Doufáme, že si naše děti vzaly z této přednášky příklad a ponaučení pro další své jednání a konání poté, co opustí naši školu.

Mgr. Lenka Míchalová

(metodička prevence)

Foto zde:https://www.zonerama.com/zskrecice/Album/1443295


Škola zavádí novinky, potřebuje spolupráci rodičů.

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Vážení rodiče,

ve snaze využít moderních technologií pro zlepšení a rozšíření služeb dětem ZŠ a rodičům, zakoupila škola multifunkční softwarové vybavení.

 Jedná se o Školní program od společnosti ADANTE s.r.o., který například umožňuje formou elektronické docházky přehled o pohybu žáků či studentů, chytré automaty vydávají bezhotovostně  mléčné svačiny (k dispozici jsou dotované chlazené mléčné produkty v automatech po celý den, cena výrobku je cca 6 Kč, nárok má každé dítě na 1 denně, ale za plnou cenu si může odebrat výrobky další), školní on-line pokladna eviduje veškeré platby rodičů atd.

V první etapě začne škola využívat dva z nabízených produktů, a to on-line pokladnu a mléčný automat.

 K tomu, aby vše začalo správně fungovat, však zcela nezbytně potřebujeme Vaši spolupráci! Prvním krokem je proto registrace všech rodičů (zákonných zástupců) na www.skolniprogram.cz .

 

Postup je následující:

 

Školní program – návod  registrace pro rodiče

 

1. Školní program je plně funkční v klasických stolních PC a v prohlížeči Chrome, který lze zdarma stáhnout zde http://www.google.com/intl/cs/chrome/

 

2. Pokud se Vám nedaří spustit Školní program v zaměstnání, je to omezením na firemní síti. Registraci doporučujeme provést na domácím počítači, kde nejsou žádná omezení. Případně můžete k registraci využít počítač ve Vaší škole.

 

3. Na webu vyhledáte a prokliknete záložku Školní program, popřípadě http://www.skolniprogram.cz/login

 

4. Na vstupní stránce Registrace → můžete využít registraci přes Vaše již existující účty a to Facebook, Google, Microsoft Live, nebo pro registraci bez využití výše uvedených služeb proklikem na KLIKNĚTE ZDE.

 

5. Jako první uvedete ID Vaší školy ( ID  je 70984492 ) a po zobrazení školy pokračujete kliknutím na Vybrat. Dále vyplníte formulář (v případě registrace přes Facebook, Google, Microsoft Live je již vyplněno jméno a email) a potvrdíte proklikem na Zaregistrovat. Pokračujte pak dle dalších instrukcí.

 

6. Vyplňte uvedené údaje včetně všech Vašich dětí - nezapomeňte na sourozence! Dále potvrďte tlačítkem zaregistrovat. (Pokud máte dítě i na jiné škole, kde se využívá Školní program, dejte o tom info na podpora@skolniprogram.cz, dítě Vám bude připojeno externě!) Objeví se: Děkujeme Vám za registraci. (Byl Vám zaslán email). Držte se instrukcí v emailu a registraci dokončete. Počkejte na schválení registrace třídním učitelem. Informace o schválení Vám bude zaslána emailem.

 

7. Přihlaste se na stejné stránce, kde jste prováděli registraci zadáním registrovaného emailu a hesla a nebo přes Facebook, Google, Microsoft Live.

 

9. Nyní máte Školní program plně k dispozici, stačí se vždy přihlásit Vámi zaregistrovaným emailem a heslem a můžete využívat veškeré aplikace. Pokud zapomenete heslo, vyžádejte si standardní zaslání prostřednictvím přihlašovací stránky pod položkou Zapomenuté heslo. Musíte však uvést registrovaný mail.

Registraci, prosíme, proveďte do 31.3.2016. Pokud rodič nemá přístup k internetu, navštíví školu a registraci s ním zde provede p.uč. Tláskalová. Po zpětném potvrzení registrace na e-mail bude možno pokračovat v dalších krocích.

1.Mléčný automat

 Od dubna již nebudou mléčné svačiny pro děti v dosavadní podobě, proto rodiče, kteří o ně mají nadále zájem (týká se zejména 1. stupně), budou muset udělat další krok, o němž budou informováni následně. Vzhledem k tomu, že se automat bude instalovat v posledních březnových dnech tak, aby mohl fungovat od 1. dubna, bude na přenos informací málo času, proto sledujte webové stránky školy, kde se objeví okamžitě, jakmile to bude možné.

K vydání svačiny z automatu budou děti dále potřebovat čip, který si za 150,- Kč vyzvednou v ředitelně. Čip budou mít po celou dobu školní docházky a po jejím ukončení jej škole opět vrátí a peníze dostanou zpět. Data z čipu budou vymazána a samotný čip použit pro někoho jiného. Totéž se rovněž provede v případě ztráty čipu, avšak žák si bude muset zakoupit nový.

10. ŠP→Svačina→Produkty. Můžete si prohlédnout nabídku svačin a nejen to. Výdej produktu lze povolit či zakázat, a tak rozhodnete o správném výběru pro své dítě. Automat vydává pouze bezhotovostně na čip, takže Vámi zakázané zboží prostě nevydá.

 

11. ŠP→Svačina→Kredit. Zde naleznete informace k dobíjení kreditu na čip Vašeho dítěte a dále jeho průběžný stav. Rovněž zde můžete nastavit automatické dobití čipu z Vašeho kreditu pro rovnoměrné čerpání dítětem→automatické dobíjení čipu→volba denně, týdně, nebo měsíčně.

 

12. ŠP→Svačina→Nákupy. Přehledný výpis nákupů Vašeho dítěte v mléčném a svačinovém automatu.

 

2.On-line pokladna

Tento systém zcela odbourává dosavadní platby žáků v hotovosti na různá kulturní představení, besedy, pracovní sešity atd. Princip spočívá v tom, že rodiče ke stanovenému datu převedou na „účet“ svého dítěte peníze. Termín platby a částku stanoví vždy škola na základě plánu akcí. Výše částky bude proto pro různé třídy různá. Třídní učitel pak zaznamenává, na které akce a kolik peněz bylo použito. Kdykoliv si tedy rodiče mohou pohyb financí na „účtu“ svého dítěte zkontrolovat.  Zůstatek za školní rok bude převeden do dalšího školního roku nebo vrácen (u vycházejících žáků).

13. ŠP→Pokladna. Zobrazí se identifikační údaje pro platby záloh do školní online pokladny. O výši plateb Vás informuje třídní učitel. Na této stránce máte průběžně zobrazen přehled školních akcí a tomu odpovídající výpis z plateb. Vše probíhá bezhotovostně a přehledně.

 

Stanovenou částku lze na účet rovněž ukládat postupně po menších částech nebo vložit přes pokladnu školy v hotovosti. I ohledně on-line pokladny budou další informace následovat.

Předem děkuji za Vaši vstřícnost a spolupráci.   

 

Rodičů žáků 9. tříd se uvedené pokyny týkají pouze v případě, že budou mít
děti zájem o odběr svačin z mléčného automatu. On-line pokladna se pro ně
vzhledem k blížícímu se konci školního roku již zprovozňovat nebude.
  

21.3.2016                                                                                                    Ing. Jana Hýbková, ŘŠ


Přednášky v rámci prevence sociálně patologických jevů

Přednášky v rámci prevence sociálně patologických jevů

Dne 3.3 a 4.3. se na naší škole konaly přednášky pro žáky 2. stupně.

Pro 6. třídu "Moderní je nekouřit"

Pro 7. třídy "Nebezpečí v kyberprostoru

Pro 8. třídu "Pornografie a kult těla"

Pro 9. třídu " Nebezpečné sekty"

přednášky byly realizovány Mgr. Vladimírem Váchou z organizace Acet Praha.

Mgr. Lenka Míchalová

metodička prevence

Další foto  ZDE


7- denní studijně poznávací zájezd do Anglie s výukou angličtiny

7- denní studijně poznávací zájezd do Anglie s výukou angličtiny

V termínu od 23. 11. - 29.11. 2015 se 20 vybraných žáků a žákyň naší školy zúčastnilo zájezdu do Anglie. Program zájezdu byl velice náročný a naši žáci a žákyně se při výuce s rodilými lektory zdokonalili v angličtině. Také byl pro ně připraven následující program:

1. den: odjezd navečer, noční přejezd přes SNR, ranní přes Belgii, Francii

2.den: dopolední přejezd trajektem z Calais do Doveru, prohlídka Greenwiche s nultým poledníkem a návštěva National Maritime Museum

3. den: výlet na Stonehenge a do Salisbury - historické město s katedrálou

4. den: dopoledne výuka, odpoledne výlet do Brightonu - přímořské lázně s podmořským akváriem, Královským palácem a molem 

5. den: dopoledne výuka, odpoledne prohlídka City of London - trasa prohlídky: St. Paul´s Cathedral, Monument, Tower, Tower Bridge

6. den: prohlídka Londýna - City of Westminster - trasa prohlídky: návštěva muzea Natural History Museum, jízda poschoďovým autobusem do Hyde Parku, procházka vánočním trhem v Hyde Parku, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, Wesminster Abbey, parlament, pohled na osvětlený Londýn z Londýnského oka, návštěva vánočního trhu u Golden Jubilee Bridge, večer průjezd Eurotunelem, noční přejezd přes Francii, Belgii, SNR

7. den: návrat v odpoledních hodinách

Všem naši dětem se výlet moc a moc líbil. Bydleli jsme všichni v anglických rodinách v části Croytown. 

DĚKUJEME NAŠIM MAMINKÁM ZA VÝBORNÉ SLADKÉ I SLANÉ DOBROTY!!!

Mgr. Lenka Míchalová

Mgr. Jitka Tůmová

Foto zde:https://www.zonerama.com/zskrecice/Album/1058910


Deváťáci - Exkurzní den

V úterý 27.10. 2015 jsme se vydali společně se třídami 1.A a 1.B na exkurzní den. Pro svoje mladší spolužáky si deváťáci připravili 20 úkolů, které prvňáčci pomocí šipkované museli najít a splnit. Po vyplnění úkolů jsme si pak společně opekli buřty.

Fotky z akce najdete v následující galerii https://www.zonerama.com/Devataci-ZS1/Album/985377

Mgr. Jana Müllerová
třídní učitelka