Výsledky přijímacího řízení uchazečů o předškolní vzdělávání v roce 2014/2015

 

 

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Stonožka“ Kardašova Řečice

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

1401

přijat/a

1402

přijat/a

1403

přijat/a

1404

přijat/a

1405

přijat/a

1406

přijat/a

1407

přijat/a

1408

přijat/a

1409

přijat/a

1410

přijat/a

1411

přijat/a

1412

přijat/a

1413

přijat/a

1414

přijat/a

1415

přijat/a

1416

přijat/a

1417

přijat/a

1418

přijat/a

1419

přijat/a

1420

přijat/a

1421

přijat/a

1422

přijat/a

1423

přijat/a

1424

přijat/a

1425

přijat/a

1426

-

1427

přijat/a

1428

přijat/a

1429

-

1430

-

1431

přijat/a

1432

přijat/a

 

 

 

Datum zveřejnění   7.5.2014                                                                                                                                       

                                                                        

 

                                                          

                                                                Ing. Jana Hýbková

                                              ředitelka Základní školy a Mateřské školy

                                                                 Kardašova Řečice

 

 

 

 

 

Informace pro rodiče přijatých dětí

 

 

Rodiče přijatých dětí si od 11.8.2014 vyzvednou přihlášky ke stravování u vedoucí školní jídelny.

 

 

Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, se domluví od 11.8.2014 s vedoucí školní jídelny na uhrazování udržovacího poplatku.

 

První schůzka pro rodiče se bude konat 2.9.2014 od 19.00 hod. ve třídě „Ovečky“.