Výsledky přijímacího řízení uchazečů o předškolní vzdělávání v roce 2013/2014

 

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

 

 

     Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Stonožka“ Kardašova Řečice.

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

1301

přijat/a

1302

    nepřijat/a

1303

přijat/a

1304

přijat/a

1305

   nepřijat/a

1306

přijat/a

1307

přijat/a

1308

přijat/a

1309

přijat/a

1310

přijat/a

1311

přijat/a

1312

přijat/a

1313

přijat/a

1314

přijat/a

1315

přijat/a

1316

přijat/a

1317

přijat/a

1318

přijat/a

1319

přijat/a

1320

přijat/a

1321

přijat/a

1322

přijat/a

1323

přijat/a

1324

přijat/a

1325

    nepřijat/a

1326

přijat/a

1327

přijat/a

1328

přijat/a

1329

přijat/a

1330

přijat/a

1331

    nepřijat/a

1332

přijat/a

1333

                      nepřijat/a

1334

přijat/a

1335

přijat/a

 

 

Zveřejněno 7.5.2013                                                                                                                                                                                                                      

 

                                               

                                                                Ing. Jana Hýbková

                                              ředitelka Základní školy a Mateřské školy

                                                                 Kardašova Řečice

 

 

 

Informace pro rodiče přijatých dětí:

 

Rodiče přijatých dětí si od 12.8.2013 vyzvednou přihlášku ke stravování u vedoucí školní jídelny.

 

Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, se domluví od 12.8.2013 s  vedoucí školní jídelny na uhrazování udržovacího poplatku.

 

První schůzka pro rodiče se bude konat 3.9.2013 od 19.00 hod. ve třídě „Ovečky“.