Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Stonožka“ Kardašova Řečice

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

1501

přijat/a

1502

přijat/a

1503

přijat/a

1504

přijat/a

1505

přijat/a

1506

přijat/a

1507

přijat/a

1508

přijat/a

1509

přijat/a

1510

přijat/a

1511

přijat/a

1512

-

1513

přijat/a

1514

přijat/a

1515

přijat/a

1516

přijat/a

1517

přijat/a

1518

přijat/a

1519

přijat/a

1520

přijat/a

1521

přijat/a

1522

přijat/a

1523

přijat/a

1524

přijat/a

 

 

Datum zveřejnění  12.5.2015                                                                                                                                           

                                                                                                                                  

                                                                Ing. Jana Hýbková

                                              ředitelka Základní školy a Mateřské školy

                                                                 Kardašova Řečice

 

 

 Informace pro rodiče přijatých dětí

 

Rodiče přijatých dětí si od 17.8.2015 vyzvednou přihlášky ke stravování u vedoucí školní jídelny.

 

 

Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, se domluví od 17.8.2015 s vedoucí školní jídelny na uhrazování udržovacího poplatku.

 

První schůzka pro rodiče se bude konat 8.9.2015 od 19.00 hod. ve třídě „Ovečky“.