VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro šk.r.2018-2019

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Stonožka“ Kardašova Řečice

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

1801

přijat/a

1802

přijat/a

1803

přijat/a

1804

přijat/a

1805

přijat/a

1806

přijat/a

1807

přijat/a

1808

přijat/a

1809

přijat/a

1810

přijat/a

1811

přijat/a

1812

přijat/a

1813

přijat/a

1814

přijat/a

1815

přijat/a

1816

přijat/a

1817

přijat/a

1818

přijat/a

1819

přijat/a

1820

přijat/a

1821

přijat/a

1822

přijat/a

 

 

Datum zveřejnění 29.5.2018

Ing. Jana Hýbková

ředitelka Základní školy a Mateřské školy

Kardašova Řečice

 

Informace pro rodiče přijatých dětí

 

 

Rodiče přijatých dětí si od 20.8.2018 vyzvednou přihlášky ke stravování u vedoucí školní jídelny.

 

 

Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, se domluví od 20.8.2018 s vedoucí školní jídelny na uhrazování plateb.

 

První schůzka pro rodiče se bude konat 6.9.2018 od 19.00 hod. ve třídě „Ovečky“.