Výsledky přijímacího řízení na šk.r. 2020/2021

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Stonožka“ Kardašova Řečice

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

2001

přijat/a

2002

přijat/a

2003

přijat/a

2004

přijat/a

2005

přijat/a

2006

přijat/a

2007

přijat/a

2008

přijat/a

2009

přijat/a

2010

přijat/a

2011

přijat/a

2012

přijat/a

2013

přijat/a

2014

přijat/a

2015

přijat/a

2016

přijat/a

2017

přijat/a

2018

přijat/a

2019

přijat/a

2020

přijat/a

2021

přijat/a

2022

přijat/a

 

Datum zveřejnění 29.5.2020

 

Ing. Jana Hýbková

ředitelka Základní školy a Mateřské školy

Kardašova Řečice

 

Informace pro rodiče přijatých dětí

 

 

Rodiče přijatých dětí si od 17.8.2020 vyzvednou přihlášky ke stravování u vedoucí školní jídelny a uhradí jistinu 1200 Kč

/900 Kč stravné, 300 Kč školné/.

 

 

Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, se domluví od 17.8.2020 s vedoucí školní jídelny na uhrazování plateb.

 

První schůzka pro rodiče se bude konat 9.9. od 19.00 hod. ve třídě „Ovečky“ /vyplnění Evidenčních listů/.