Výsledky přijímacího řízení na šk.r.2012/2013

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět a nevyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Stonožka“ Kardašova Řečice

 

 

Seznam uchazečů

 

 

Uchazeč

Výsledek řízení

115655

přijat/a

121653

přijat/a

101661

přijat/a

170056

přijat/a

081679

přijat/a

141653

přijat/a

100028

přijat/a

081668

přijat/a

031655

přijat/a

241655

přijat/a

086261

přijat/a

301662

přijat/a

041671

přijat/a

041669

přijat/a

161663

přijat/a

201652

přijat/a

311660

přijat/a

161651

přijat/a

101654

přijat/a

121663

přijat/a

181652

přijat/a

 

 

 

Uchazeč

Výsledek řízení

081672

přijat/a

231666

přijat/a

271656

přijat/a

131651

přijat/a

201654

nepřijat/a

191660

nepřijat/a

190039

nepřijat/a

051663

nepřijat/a

 

Datum zveřejnění   22.5.2012                                                                                                                                           

                                                                        

 

                                                          …………………………………

                                                                Ing. Jana Hýbková

                                              ředitelka Základní školy a Mateřské školy

                                                                 Kardašova Řečice

 

 

 

 

Rozhodnutí v písemné formě si můžete vyzvednout u zástupkyně pro MŠ 23.5.2012 v době od 13.00 hod. do 15.30 hod. ve třídě Ovečky. Rodiče nepřijatých dětí si vyzvednou proti podpisu „Rozhodnutí o nepřijetí“.

Přijaté děti obdrží písemné „Rozhodnutí o přijetí“ pouze na vyžádání zákonným zástupcem. Zveřejnění je nyní oficiální zákonnou formou platnosti kladného rozhodnutí.

 

Rodiče přijatých dětí si vyzvednou přihlášku ke stravování

od 13.8. do 24.8.2012  v době od  7.00 hod. do 13.00 hod.