Výsledky dotazníku pro rodiče

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU

PRO RODIČE 2017/2018

VYBAVENÍ ŠKOLY

  vyhovuje           mírné výhrady           nevyhovuje

       88,89 %                11,11 %                       0 %

PROVOZNÍ DOBA

vyhovuje           nevyhovuje

   74,04%              25,93%

PŘÍSTUP K DĚTEM

kladné hodnocení          mírné výhrady        záporné hodnocení

        100%                              0 %                           0 %

JÍDELNÍČEK

kladné hodnocení              záporné hodnocení

      96,3 %                                      3,7 %

mírné výhrady ohledně čerstvé zeleniny – děti, každý den dostávají několik druhů čerstvé zeleniny nebo ovoce jak ke svačině, tak i k obědu – mohou si vybrat, saláty dostávají 2x týdně

ODBORNÁ LITERATURA, BESEDA

mám zájem                 nemám zájem

   51,9 %                       48,1 %

DALŠÍ NÁVRHY

společný celodenní výlet, sportovní den, úkolovat rodiče, brigáda spojená s opékáním buřtů, schůzky rodičů v průběhu roku.

Z celkově 81 rozdaných dotazníků se vrátilo zpět 27 vyplněných.Děkujeme