Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Stonožka“ Kardašova Řečice

 

 

 

Seznam uchazečů

 

 

Uchazeč

Výsledek řízení

1525

přijat/a

1526

přijat/a

1527

přijat/a

1528

-

1529

přijat/a

1530

přijat/a

 

Datum zveřejnění  25.6.2015                                                                                                                                          

                                                                       

 

                                                         

                                                                Ing. Jana Hýbková

                                              ředitelka Základní školy a Mateřské školy

                                                                 Kardašova Řečice