Věcné vyhodnocení projektu

Cílem projektu bylo vybavit třídy vhodnými technickými a didaktickými pomůckami, které umožňují zvýšit a zefektivnit vzdělávací nabídku v rámci logopedické prevence. Pořízené pomůcky jsou využívány ve všech vzdělávacích oblastech i činnostech jak individuálních tak skupinových. V průběhu dne, při běžné vzdělávací práci s dětmi v mateřské škole byla a je stále sledována správná výslovnost. Děti byly průběžně opravovány a upozorňovány na správnou výslovnost. Veškerá práce a činnosti byly realizovány formou her, práce s texty, obrázky, využíváním moderních počítačových programů a pomůcek pro rozvoj sluchu, hrubé a jemné motoriky. Tyto pomůcky významně rozšířily nabídku činností, které děti pozitivně motivují při rozvoji komunikace a probouzejí u nich zájem o komunikaci, vedou k aktivitě projevu a poskytují správný vzor mluvy. U dětí se špatnou výslovností a s malou slovní zásobou byl zaznamenán velký pokrok. Zapojení do projektu hodnotíme velmi kladně. Díky finančním prostředkům jsme měli možnost se více věnovat řečovému rozvoji dětí, zařazovat individuální činnosti pro děti s vadnou výslovností. Vzhledem k tomu, že u dětí jsme zaznamenali velký posun v rozvoji řečové výchovy, uvítali bychom další nabídku týkající se logopedické prevence.

Věcné vyhodnocení projektu Věcné vyhodnocení projektu Věcné vyhodnocení projektu