Seznam přijatých dětí na školní rok 2017-2018

 

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Stonožka“ Kardašova Řečice

 

 

 

 

Seznam uchazečů

 

 

 

Uchazeč

Výsledek řízení

1701

přijat/a

1702

přijat/a

1703

přijat/a

1704

přijat/a

1705

přijat/a

1706

přijat/a

1707

přijat/a

1708

přijat/a

1709

přijat/a

1710

přijat/a

1711

přijat/a

1712

přijat/a

1713

přijat/a

1714

přijat/a

1715

přijat/a

1716

přijat/a

1717

přijat/a

1718

přijat/a

1719

přijat/a

1720

přijat/a

1721

přijat/a

1722

přijat/a

1723

přijat/a

1724

  přijat/a

 

1725

přijat/a

 

1726

přijat/a

 

1727

přijat/a

 

1728

přijat/a

 

1729

přijat/a

 

1730

přijat/a

 

1731

přijat/a

 

 

 

Datum zveřejnění 30.5.2017

 

 

 

Ing. Jana Hýbková

ředitelka Základní školy a Mateřské školy

Kardašova Řečice

 

 

 

 

Informace pro rodiče přijatých dětí

 

 

Rodiče přijatých dětí si od 21.8.2017 vyzvednou přihlášky ke stravování u vedoucí školní jídelny.

 

 

Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, se domluví od 21.8.2017 s vedoucí školní jídelny na uhrazování plateb.

 

První schůzka pro rodiče se bude konat 7.9.2017 od 19.00 hod. ve třídě „Ovečky“.