Seznam přijatých dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole „Stonožka“ Kardašova Řečice

Seznam uchazečů

Uchazeč

Výsledek řízení

1601

přijat/a

1602

přijat/a

1603

přijat/a

1604

přijat/a

1605

přijat/a

1606

přijat/a

1607

přijat/a

1608

přijat/a

1609

přijat/a

1610

přijat/a

1611

přijat/a

1612

přijat/a

1613

přijat/a

1614

přijat/a

1615

přijat/a

1616

přijat/a

1617

přijat/a

1618

přijat/a

1619

přijat/a

1620

přijat/a

1621

přijat/a

1622

přijat/a

1623

přijat/a

 

 

Datum zveřejnění  5.5.2016                                                                                                                                           

                                                                        

 

                                                          

                                                                Ing. Jana Hýbková

                                              ředitelka Základní školy a Mateřské školy

                                                                 Kardašova Řečice

 

 

 

Informace pro rodiče přijatých dětí

Rodiče přijatých dětí si od 22.8.2016 vyzvednou přihlášky ke stravování u vedoucí školní jídelny.

 

 

Rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ v průběhu školního roku, se domluví od 22.8.2016 s vedoucí školní jídelny na uhrazování udržovacího poplatku.

 

První schůzka pro rodiče se bude konat 8.9.2016 od 19.00 hod. ve třídě „Ovečky“.