Interaktivní pomůcka Sweet box

​Naše mateřská škola se zapojila do projektu " Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech" a v rámci tohoto projektu, který se spolufinancován Evropskou unií, získala novou interaktivní pomůcku tzv. Sweet box. Jedná se o počítač s projektorem, součástí je bílá podložka na zem, která se skládá z osmi dílů, promítat lze tedy buď na podložku nebo na zeď. K ovládání používají děti pero, k dispozidi jsou dvě, mohou tedy pracovat vždy dvě děti společně. V základu počítače jsou různá cvičení, která vytříbí dětem sluch, zrak, rozpoznávání barev, tvarů, detailů, v obtížnosti od nejlehčích pro malé děti až po složitější pro předškoláky. Později si budeme moci tvořit úkoly a cvičení pro děti sami podle svých požadavků a potřeb. Tato interaktivní pomůcka má děti vzdělávat v oblasti polytechniky, také je připravit na přechod ze školky do školy, zde na základní škole v Kardašově Řečici děti při výuce taktéž využívají interaktivní tabule.Jako první pomůcku testovaly děti ze Sluníčka- foto zde.